Veljković: Mi smo partija časnih namera – KNJAZ PRESS

INTERVJU sa Radomirom Veljkovićem, predsednikom OO PUPS Knjaževac

Rade Hijavata - PUPS

KnjazPRESS: Koalicija SPS-PUPS i SNS u Knjaževcu čini opozicioni blok. S obzirom da veliki deo stanovištva u opštini čine baš penzioneri, koliko je “zahvalna” pozicija u kojoj se nalazite?

Veljković (PUPS): Sama reč opozicija znači suprotnost, neslaganje, protivljenje. Biti opozicija u političkom smislu dolazi kao posledica izbornih rezultata i predstavlja nešto što je u politici normalno. Biti opozicija znači samo to, da ne mislite isto što i vlast o mnogo čemu, ali istovremeno obavezu da svoje mišljenje iznosite i borite se za realizaciju svojih ideja.

Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) je sve vreme pokušavala da se ponaša konstruktivno. Imamo dva odbornika u Skupštini opštine i člana Komisije za izbor i imenovanja, nagrade i priznanja. Svoj doprinos smo davali kritikujući ono sa čime se nismo slagali, predlažući neka rešenja i izražavali svoje neslaganje kada se nismo slagali sa predlozima, a sve sa ciljem da unapredimo rad tih institucija i da svi zajedno dođemo do kvalitetnijih rešenja.

Nažalost, mnogi na političkoj sceni Srbije i na lokalnom nivou, odnose vlasti i opozicije poistovećuju sa neprijateljstvom, što ima za posledicu da razmena kritičkih i različitih mišljenja o pojavama, radnjama i merama, koje imaju za cilj poboljšanje života građana, ne dovode do kvalitetnijih odluka, već se sopstveno mišljenje smatra aksiomom, ili kako narod kaže „bogom dano“.

Upravo takvo shvatanje opozicije čini njen položaj veoma nezahvalnim, jer niste u mogućnost da ostvarite program za koji se zalažete, pa se i kvalitetni predlozi koje dajete odbijaju, da bi se nakon određenog vremena predstavili kao sopstveni.

Kao ilustracija odnosa lokalne vlasti prema opoziciji mogu poslužiti događaji u vezi izgradnje parka između stadiona i Timoka. Naime, udruženje penzionera je pre mnogo godina od opštine Knjaževac i Šumske uprave dobilo na korišćenje neobrađeni deo zemljišta na pomenutoj lokaciji sa ciljem da, prema kriterijumima socijalne potrebe, određenoj kategoriji penzionera podeli parcele od nekolio ari radi obrade i obezbeđivanja povrtarskih proizvoda za potrebe tih penzionera, a po ugovorima o zakupu i unapred utvrđenim kriterijumima. To je funkcionisalo sve do 2013. godine, kada je lokalna samouprava odlučila da uredi taj deo zemljišta. Naravno da penzioneri nisu osporavali nijednog momenta projekat uređenja ovog dela koji više nije bio periferija grada.

Međutim, obaveštenje o tome da se određeni broj parcela ne obrađuje, jer će početi uređenje tog dela, došlo je 2. maja. S obzirom da je prolećna priprema zemljišta i setva prolećnih kultura već obavljena, PUPS je preko svojih odbornika postavio pitanje nadoknade sredstava uloženih u obradu parcela i moram reći da je predsednik oštine odmah za skupštinskom govornicom obećao da će nadoknada biti isplaćena svima koji imaju parcele u delu zemljišta koje će biti uređivano, što je i ispoštovano.

Ali, uređenje tog dela grada se nastavilo i na drugom delu zemljišta, koje nije bilo najavljeno, kojom prilikom je još jedan broj penzionera ostao bez svojih parcela pre ubiranja letine. Na zahtev da se i njima nadoknadi uloženo po istim kriterijumima, lokalna samouprava je donela odluku da više neće nadoknađivati uložena sredstva, pa se može postaviti pitanje da li su pred vlašću svi jednaki, ili su neki jednakiji.

Slična je situacija i prilikom konkurisanja sa projektima po konkursima lokalne samouprave, gde se javlja Udruženje penzionera kao podnosilac projekta, a ne PUPS, ali iako mi pravimo razliku između Udruženja koje obuhvata i bori se za interese svih penzionera, bez obzira na partijsku pripadnost, neko drugi ne pravi razliku, pa Udruženju nije prihvaćen nijedan projekat. Ali to govori o njima.

PUPS - logo

KnjazPRESS: PUPS je deo Vlade Republike Srbije. Da li koristite i na koji način famoznu “vertikalu” ka republičkim institucijama?

Veljković (PUPS): Moram odmah da vas ispravim da čitaoce ne dovedemo u zabludu. PUPS jeste deo vlasti u Republici Srbiji, ali nije deo Vlade Srbije, nema nijedno ministarstvo, niti ima funkcionere na ključnim mestima u Vladi, tako da nema te ”vertikale” o kojoj se tako često govori.

Politička stvarnost u Srbiji je takva, da je postojanje “vertikale” značajno upravo iz razloga koje sam naveo objašnjavajući odnose vlasti i opozicije u prethodnom pitanju.

KnjazPRESS: U periodu od 2009. do 2012.godine, bili ste deo opštinske vladajuće garniture. Šta su vaši rezultati iz tog perioda, a na dobrobit građana, penzionera prvenstveno?

Veljković (PUPS): U periodu koji navodite bili smo deo vlasti u opštini sa nekoliko značajnih funkcija i odgovornosti. Fond socijalnog stanovanja smo mi preuzeli u veoma zapuštenom stanju sa ogromnim dugovima od strane korisnika stanova, od strane kupaca stanova koji su otkupljivani u prethodnom periodu na kredite. Dugove smo naplatitli i uvećali vrednost fonda nabavkom novih stambenih jedinica. Nova lokalna vlast je Fond izmestila iz nadležnosti SO i predala ga na upravljanje JP “Razvoj”, pa skupština više nema uvid u delatnost fonda, praktično je Fond ugašen kao institucija.

Veoma aktivnim učešćem u skupštini dali smo značajan doprinos unapređenju rada skupštine kroz sve odluke koje je skupština donosila.

Naš član opštinskog veća je velikim brojem predloga dao značajan doprinos opštem napretku života u opštini.

Neposrednom saradnjom sa Crvenim krstom, Centrom za socijalni rad, Gerontološkim centrom i Domom starih Demetra”, a preko Udruženja penzionera, značajno je unapređen socijalni i kulturni položaj starih i penzionera.

Sve programske zadatke kojima smo nastupali pre izbora 2009. godine smo ostvarili kroz naše aktivnosti u periodu kada smo bili deo vlasti.

KnjazPRESS: Kako komentarišete odluku o smanjenju penzija od strane Vlade Republike Srbije?

Veljković (PUPS): PUPS je podržao, ne odluku o smanjenju penzija, već politiku vlade o stabilizaciji javnih finansija određenm fiskalnim merama, među kojima je samo jedna od mera i smanjivanje penzija.

Generacije penzionera pre nas i sadašnji penzioneri su izgradili ovu zemlju i u jednom trenutku je doveli u red industrijski srednje razvijenih zemalja Evrope. Neki drugi, koji su došli kasnije, uspeli su da sve to uruše, rasprodaju i unište.

Državi je bila potrebna pomoć da izađe iz finansijske krize i obratila se onima koji su uvek bili spremni da se za nju žrtvuju.

Penzioneri su to prihvatili, ali su u razgovorima o prihvatanju te mere tražili da se ona ne odnosi na penzionere sa prosečnom penzijom. Na taj način je 1.030.000 penzionera izuzeto iz ove mere.

Još jedan činjenica je bitno uticala da se ova mera podrži, a ta je sledeća: Fond PIO od doprinosa na platu prikuplja mesečno oko 51% sredstava potrebnih za isplatu penzija.

Objektivno je postojala opasnost da, ako država ne stabilizuje javne finasije, penzije budu isplaćivane u onom iznosu koliko se prikupi novca u fond.

Zalaganje PUPS-a nadalje je da se sve učini na povećanju finansijske discipline i poveća uplata i broj obveznika doprinosa za penzijsko osiguranje, kao i da se naplate zaostla dugovanja po tom osnovu, koja se kreću reda nekoliko stotina miliona evra, progresivno oporezivaje i druge mere koje bi stabilizovale fond PIO.

Logo

KnjazPRESS: Spekuliše se da će PUPS, ukoliko bude vanrednih republičkih izbora, napustiti koaliciju sa Dačićem i Palmom, te da će nastupiti zajedno sa SNS-om?

Veljković (PUPS): I sami u pitanju kažete da postoje spekulacije, a o spekulacijama ne vredi trošiti vreme i reči. Politiku PUPS-a utvrdjuje Predsedništvo, a sprovode izvršni organi partije. Mi smo sada u koaliciji koja je poznata, traje više godina bez trzavica i sukoba. PUPS ima svoj program i do sadašnje koalicije se došlo tako što su sadašnji partneri prihvatili da podrže naš program u potpunosti. Ako i kada budu raspisani izbori, Predsedništvo partije će doneti odluke o daljoj političkoj aktivnosti, pa i o koalicijama.

KnjazPRESS: Ako ne bude republičkih, redovnih lokalnih izbora svakako hoće. Najkasnije na proleće sledeće godine. S kim PUPS može, a s kim ne, u pregovore o predizbornim, odnosno postizbornim koalicijama?

Veljković (PUPS): Statutom PUPS i odlukama najviših organa partije, kada su lokalni izbori u pitanju, Opštinski odbori PUPS imaju punu slobodu pregovaranja o koalicijama, partnerstvu i drugim oblicima saradnje sa drugim partijama.

S obzirom da je PUPS partija časnih namera koja se bori za ekonmski jaku i socijalno pravednu državu, može ići u koaliciju samo sa partijama iste ili slične orijentacije, koja je spremna da podrži naš program.

KnjazPRESS: Kao nacija smo jedna od najstarijih u svetu. Knjaževac ima veliki problem demografskog pražnjenja i “bele kuge”. Da li postoji opasnost da ceo grad za neku deceniju postane jedan veliki, gerontološki centar?

Veljković (PUPS): Ta opasnost je prisutna ne sada, već nekoliko decenija unazad, ali je u poslednjih dvadesetak godina veoma intenzivna.

Mladi odlaze jer ne vide perspektivu u sredini koja je nekada imala 16 -17000 zaposlenih, a sada višestruko manje, gde proizvodnja ne može da dostigne ni polovinu nekadašnje proizvodnje, gde je privatizacija na način i uz metode eksperata sprovedena tako da je sve uništeno, ne samo eknomski već i fizički. To je povećalo nezaposlenost do neverovatnih razmera i bez posla su ostali ljudi srednjih godina, mladi za penziju, a sa preko 50 godina niko neće da ih zaposli.

Broj penzionera je došao do veličine jedne trećine ukupnog stanovništva, a prosečna knjaževačka porodica ima 2,7 člana, znači svaka porodica ima jednog penzionera, ali je srećna ona koja ga ima, jer je to jedini stabilan prihod ma koliki bio. Posle ovakve statistike postavlja pitanje: gde su deca?

Ukoliko država zaista ne preduzme sveobuhvatne mere na podstrekavanju rađanja, lokalna sredina poveća svoje učešće u pomaganju mladim bračnim parovima obezbeđivanjem posla i uslova stanovanja kroz fond za stanove za mlade bračne parove, investiranje u gerontološke centre će postati najunosnija investicija u Srbiji.

Rade Hijavata - PUPS 1

KnjazPRESS: Osim Vašeg političkog angažmana u PUPS-u i kao odbornika u aktuelnom sazivu SO Knjaževac, Vi ste i predsednik Opštinske organizacije starosnih penzionera. Prilično ste aktivni?

Veljković (PUPS): Ne volim da govorim o sebi lično i o mom angažovanju i na jednom i na drugom polju, jer bi to bilo nepristojno. O tome neka pričaju drugi. Jedino ću reći da mi je radni dan ispunjen, a ponekada i malo kratak. Reći ću nešto o Udruženju penzionera Knjaževca.

Udruženje penzionera Knjaževac, po pričama drugih, smatra se jednim od najaktivnijih udruženja, ne samo okruga Bor i Zaječar, već i u Republici Srbiji.

Udruženje u organizacionom smislu ima dve Reonske organizacije i 12 mesnih organizacija penzionera sa preko 5000 članova i Kulturno-umetničko društvo sa 5 sekcija, u kojima se odvijaju aktivnosti penzionera.

Kulturno-umetničko društvo učestvuje u svim manifestacijama na teritoriji opštine Knjaževac, na menifstacijama okruga Bor i Zaječar, Leskovac, Paraćin, Niš, Novi Bečej, na televiziji Novi Sad u emisiji Dodati život godinama koja je snimana u Knjaževcu, u Republici Bugarskoj u Belogračiku, Čuprenju i u Varni na sveslovenskom saboru penzionera. Svuda gde su bili predstavljaju opštinu Knjaževac, i insistiraju na pripadnosti Knjaževcu, opet po ocenama drugih, veoma uspešno.

Osim toga, udruženje organizuje: predavanja iz oblasti medicine, besplatne preglede oftamologa i ušnog lekara sa nabavkom pomagala pod najpovoljnijim uslovima za sve penzionere koji to žele (a prošlo ih preko 200 u prošloj i ovoj godini), ekskurzije i izlete kroz Srbiju, a svake godine stotinak penzionera ide u banje na oporavak o trošku fonda PIO. Preko udruženja, dogovoru sa Crvenim krstom, najugroženijim penzionerima se distribuira pomoć u hrani i kućnim potrepštinama i mnogo toga još.

Starosni penzioneri

Šta sve udruženje radi i šta je radilo od osnivanja 1946. godine do danas, moći ćete da pročitate iz Monografije koju smo napisali i koja sada u oktobru, koji je inače Svetski mesec brige o starima, izlazi iz štampe. O danu promocije ćemo obavestiti javnost naknadno.

Smatram da je veoma bitno naglasiti da izmedju PUPS i Udruženja penzionera Knjaževca ne stoji znak jednakosti. U udruženju se nalaze ljudi različitih političkih pogleda i pripadnosti i mi strogo vodimo računa da se to u svakodnevnoj delatnosti udruženja ni na koji način ne odrazi u negativnom kontekstu.

Ali, takođe, postoje i neke zajedničke karakteristike, kao što su: borba za očuvanje materijalne i socijalne sigurnosti penzionera, briga o duhovnom i fizičkom zdravlju najstarije populacije, kao i briga o potomcima i spremnost da se za njih žrtvuje do kraja.

Za PUPS su svi penzioneri isti i kada realizujemo neki od programskih ciljeva to se odnosi na sve penzionera, bez obzira na pol, rasu ili političku pripadnost i to nas razlikuje od drugih.

NAPOMENA: Vladajuću garnituru u Knjaževcu čine: Narodni pokret “Knjaz” (ex URS), DS, DSS, LDP i JS; u opoziciji su SNS i SPS-PUPS.

Ostavite komentar

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google photo

Komentarišet koristeći svoj Google nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

Povezivanje sa %s